Obszary działalności

80

Years of experience

Gwałtowny rozwój przestrzeni miejskiej stanowi jedno z największych wyzwań XXI wieku. W ciągu ostatniego stulecia obszary zurbanizowane zyskały przewagę znaczeniową i zaczęły się intensywnie rozwijać. Europa jest jednym z najbardziej zurbanizowanych kontynentów. Proces ten weryfikuje dotychczasowe strategie i metody zarządzania miastami. Nakreśla nowy profil kompetencji oczekiwany od ich przyszłych zarządców. Wyzwaniem dla miast staje się zarządzanie transformacją. Wdrażanie nawet najbardziej użytecznych technologii i rozwiązań technicznych wymaga otwartości na współpracę i dobrego przywództwa. Przyszłość urbanizacji oznacza także silne związki między miastami a otaczającymi je obszarami wiejskimi. Miasta zależne są od zasobów pochodzących z obszarów wiejskich.

W RDH Urban specjalizujemy się w przygotowaniu, prowadzeniu i wdrażaniu projektów urbanistycznych ukierunkowanych na zintegrowane rozwiązania dla rozwoju obszarów miejskich, wiejskich oraz regionów. W ramach międzynarodowych programów rządowych zaangażowani jesteśmy w inicjatywy związane z sektorem wodnym. Woda widziana, jako czynnik stymulujący gospodarczy, przestrzenny i społeczny rozwój jest ważnym elementem naszych projektów. W naszej pracy koncentrujemy się na prowadzeniu procesów wspierających budowanie złożonych projektów i komunikację społeczną. Podejmujemy działania rzecz planowania rozwoju obszarów miejskich w powiązaniu otaczającymi je terenami wiejskimi.

urban & water

urban & rural

urban & people

urban & technology