Dzielenie się wiedzą

80

Years of experience

Wiedza i umiejętności są uznawane jako kluczowe zasoby przyszłego dobrobytu gospodarczego i społecznego. Wiedzione trendem gospodarki 4.0 europejskie regiony i miasta poszukiwać będą projektów łączących rozwiązania technologiczne ze społecznymi. Każde nowe pokolenie wnosi swoje własne spojrzenie i wkład w ten rozwój redefiniując tym samym współczesność i przyszłość. Edukacja, a zwłaszcza jej praktyczny wymiar jest ważnym elementem naszej działalności. Tworzymy przyjazne i profesjonalne otoczenie dla studentów. Współdziałamy z uczelniami, w programach wymiany, inicjatywach edukacyjnych, prowadzimy wykłady, organizujemy warsztaty dla różnych zainteresowanych grup.

 

Save