Projekty

80

Years of experience

Interesują nas projekty ukierunkowane na współdziałanie i poszukiwanie rozwiązań integrujących gospodarczy, społeczny, przestrzenny, technologiczny oraz kulturowy wymiar w rozwoju miast, regionów i obszarów wiejskich. Angażujemy się w projekty multidyscyplinarne, wspierające budowanie długotrwałych i zdrowych relacji między ich interesariuszami. Współpracujemy z partnerami publicznymi, uczelniami i sektorem prywatnym. W Holandii współpraca taka, nazywana jest złotym trójkątem. Tworzy on fundament każdego planu oraz projektu, obejmując najważniejsze dla rozwoju obszary aktywności inwestycyjnej, w tym gospodarki wodnej, badań naukowych i rozwoju innowacji. W ramach wsparcia procesów rozwojowych opracowujemy i współuczestniczymy w tworzeniu takich narzędzi jak plany, koncepcje, masterplany, strategie, programy rozwojowe itp.

 

Save

Save