Dutch culture of organizing and planning environment

Kim jesteśmy

W RDH Urban kontynuujemy ponad 80-letnią historię holenderskiego biura Rothuizen w obszarze urbanistyki, planowania, rozwoju i współpracy lokalnej. Nasze doświadczenie w projektach jest faktem. Wyróżnia nas otwartość w komunikacji i zaangażowanie w pracę, której podstawą jest zaufanie. Szanujemy te cechy również wśród partnerów zainteresowanych współpracą z nami. Odpowiedzialność i niezależność…

Obszary działalności

Gwałtowny rozwój przestrzeni miejskiej stanowi jedno z największych wyzwań XXI wieku. W ciągu ostatniego stulecia obszary zurbanizowane zyskały przewagę znaczeniową i zaczęły się intensywnie rozwijać. Europa jest jednym z najbardziej zurbanizowanych kontynentów. Proces ten weryfikuje dotychczasowe strategie i metody zarządzania miastami. Nakreśla nowy profil kompetencji oczekiwany od ich przyszłych zarządców….

Projekty

Interesują nas projekty ukierunkowane na współdziałanie i poszukiwanie rozwiązań integrujących gospodarczy, społeczny, przestrzenny, technologiczny oraz kulturowy wymiar w rozwoju miast, regionów i obszarów wiejskich. Angażujemy się w projekty multidyscyplinarne, wspierające budowanie długotrwałych i zdrowych relacji między ich interesariuszami. Współpracujemy z partnerami publicznymi, uczelniami i sektorem prywatnym. W Holandii współpraca taka,…

Dzielenie się wiedzą

Wiedza i umiejętności są uznawane jako kluczowe zasoby przyszłego dobrobytu gospodarczego i społecznego. Wiedzione trendem gospodarki 4.0 europejskie regiony i miasta poszukiwać będą projektów łączących rozwiązania technologiczne ze społecznymi. Każde nowe pokolenie wnosi swoje własne spojrzenie i wkład w ten rozwój redefiniując tym samym współczesność i przyszłość. Edukacja, a zwłaszcza jej…

Connecting business, science and governance